Welcome to Prof. Dr. Gülsün Yay!

     Bölümler
· Ana Sayfa
· Bizi Onerin
· Eski Anketler
· Haber Arsivi
· Istatistikler
· Konular
· Linkler
· Ogrenci Sorulari
· Yayınlar-CV

     ANKET
Sizce 20.Yüzyılda İktisadı ve Reel Politikaları En Çok Belirleyen İktisatçı Kimdir?

J.M. Keynes
M. Friedman
P.Samuelson
K. Arrow
R. Coase
J.M. Buchanan
J. Hicks
F. A. Hayek
R. E. Lucas
J.E. Stiglitz
J.A. Schumpeter
R. BarroSonuçlar
Anketler

Toplam Oy: 1435
Yorum: 0

     M. FRIEDMAN
M. FRIEDMAN
(31 Tem 1912-16 Kas. 2006)
Otobiyografisi

1976 Nobel İktisat Ödülü
Tebliği
(Inflation and Unemloyment)
Milton Friedman'ın 
Kendi Sesinden
"On Libertarianism"


M. Friedman (1972):
"Money and Economic
Development"


29 Ocak 2007
Milton Friedman Günü


M.Friedman (1953)
"The Methodology of
Positive Economics"Friedman'la İlgili
Online Kaynaklar


Friedman "On Limited
Government" ve çeşitli
Video Konuşmaları


C.H. Brunie
"My Friend Milton Friedman"

Publications

Tributes

G.Becker
"On Milton Friedman Ideas"


B.Doherty
""The Life and Times of
Milton Friedman"


     Gazeteler


AKŞAM

HÜRRİYET

MİLLİYET

RADİKAL

SABAH

VATAN

     LISANS BITIRME TEZI
Benimle Tez
Hazırlayacak
Öğrencilerin
Dikkatine:

LISANS BITIRME
TEZI YAZIMINDA
ŞEKİL ŞARTLARI

     OGRENCILERLE SOYLESI


Prof.Dr. Gülsün Gürkan Yay
Prof. Dr. GÜLSÜN GÜRKAN YAY
Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Yıldız, 34349 İstanbul

Telefon : 0 212 383 2524    Fax:   0 212 259 4202

e.mail:  gulsun.yay@gmail.com ;  gyay@yildiz.edu.tr

ORCID ID: 0000-0003-1941-7246

I. AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

2003  Profesör
"Enflasyon Hedeflemesi",
(Profesörlük Takdim Tezi / Ana Eser), 2003 Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, İktisat Teorisi ABD.

1994  Doçent
"Enflasyon Üzerine Denemeler", (
Doçentlik Çalışması), 1994, Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, İktisat Teorisi ABD

1988  İktisat Doktoru
"İktisadi Düşüncede Monetarizm ve Milton Friedman'ın Yeri", (
Doktora Tezi), (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gülten Kazgan), 1988, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
           
1981  İktisat Yüksek Lisans
"1923-1929 Döneminde Türkiye'de Uygulanan Para Politikası", Y.Lisans Tezi, (Tez Danışmanı: Prof.Dr. Asaf Savaş Akat), 1981, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi

1980  İktisat Lisans Diploma, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi (Ekonometri - Planlama ve İstatistik Bölümleri)

1976  Lise Diploma, İstanbul Fatih Kız Lisesi

II. ÖĞRETİM DENEYİMİ

2/2003 – Bugüne:    Yıldız Teknik Üniversitesi, İİBF, İktisat      Bölümü Profesör Öğretim Üyesi

10/1994 – 2003:  Yıldız Teknik Üniversitesi İİBF,       İktisat Bölümü Doçent Öğretim Üyesi

2/1994 – 10/1994:   Yıldız Teknik Üniversitesi İİBF, İktisat Bölümü Yardımcı Doçent Öğretim Üyesi
                              
8/1988- 2/1994   : Uludağ Üniversitesi İİBF, İktisat Bölümü Yardımcı Doçent Öğretim Üyesi

11/1982–8/1988   : Uludağ Üniversitesi İİBF, İktisat Bölümü Araştırma Görevlisi


III. VERDİGİ DERSLER    
           
Lisans :
       İktisada Giriş, Para Teorisi, Mikroiktisat, İktisadi Sistemler, Türkiye Ekonomisi, Yatırım Projeleri, İktisadi Planlama, İktisadi Düşünce Tarihi          
Lisans Üstü:
   Parasal İktisat, Türkiye Ekonomisinin AnaliziPara ve Finans Teorisi , Para ve Banka


IV. TEZ DANIŞMANLIĞI

A.DOKTORA

A.     Yekeler, Finansal İstikrar ve Optimal Finansal Regülasyon Üzerine Denemeler, Doktora Tezi, YTÜ-SBE (Devam Ediyor)

A. Oktayer, Finansal Derinleşmenin Ekonomik Performans Üzerine Etkileri: Teori ve Türkiye Uygulaması, Doktora Tezi, 2007, YTÜ - SBE


E. Yılmaz, Finansal Regülasyon Üzerine Üç Deneme, Doktora Tezi, 2000, YTÜ-SBE


B. YÜKSEK LİSANS

B. Yıldırım, Finansal İstikrar ve Risk Yönetiminde TAKASBANK’ın Rolü, Y.L. Tezi, YTÜ-SBE, (Devam Ediyor)

B. Cendere, Avrupa Birliği Ülkelerindeki Borç Krizi ve Krizden Çıkış Politikaları, YL Tezi, 2015, YTÜ-SBE 

O. Süler, Hazine İşlemleri ve Fonksiyonları: Türkiye Uygulamaları, Y.L. Tezi, 2014, YTÜ-SBE.

E. Bekar, Bankacılıkta Risk Yönetimi:Türkiye Örneği, Y.L. Tezi, 2012, YTÜ-SBE

S. Keçeli, Sanayi Sektörünün Ekonomik Etkilerinin Çarpan Analizi Yoluyla Ölçülmesi, 2008, TÜİK Uzmanlık Tezi.

E. Başdar, Türkiye Sanayiinin Durumu ve Gerekli Reformlar, Y. L.Tezi, 2008, YTÜ-SBE

A. T. Karasu, Küreselleşme Sürecinde A.B.D. Ekonomisinin Yükselen Piyasalar Üzerine Etkileri:Türkiye Örneği, Y.L. Tezi, 2008, YTÜ-SBE

M. Karadağ, Modern Merkez Bankacılığına İki Örnek: FED ve Avrupa Merkez Bankası, Y.L. Tezi, 2007, YTÜ - SBE 

F. Arslan, Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sistemi, Fon Yaratma Kapasitesi ve Sermaye Piyasaları Üzerine Etkisi, Y.L.  Tezi, 2006, YTÜ-SBE

Y.B. Çiçen, Türkiye'de Sermaye Akımlarının Bankacılık Sektörü Üzerine Etkileri, Y.L. Tezi, 2005, YTÜ-SBE

R. Aydın, Bankacılık Krizleri ve Türkiye, Y.L. Tezi,2003, YTÜ-SBE
 
M.Ö. Alpaslan, İstikrar Politikaları ve Döviz Kuru Sistemleri, Y.L. Tezi, 2003, YTÜ-SBE

A. Sevinç, Merkez Bankası Bağımsızlığı: 1980 Sonrası Türkiye'sinde Merkez Bankacılığı, Y.L. Tezi, 2000, YTÜ-SBE


V. İDARİ DENEYİMİ

2006- 2015: Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Teorisi ABD Başkanı

2011- 2014: YTÜ Türkiye Toplumsal ve Ekonomik Tarih Araştırmaları Merkezi Müdürü

2004 –  2014: Fakülte Kurulu Üyesi

2005 –bugüne: YTÜ, İİBF Fakülte Yayın Kurulu Üyesi

2011- 2014: YTÜ, İİBF Stratejik Geliştirme Kurulu Üyesi

                        
VI. ULUSLARARASI İLİŞKİLER

1992    :  University of Birmingham, Faculty of Trade And Social Sciences, Department of Commerce (İngiltere), Visitor Research Fellow

VII. BİLİMSEL KURULUŞLARDAKİ ÜYELİKLER
      
American Economic Association (AEA) Üyesi

VIII. YAYIN LİSTESİ

A. KİTAP

(2015) Para ve Finans:Teori-Politika, 2. Baskı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

(2012) Para ve Finans:Teori-Politika, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

2007)     İktisat Yazıları : Metodoloji Düşünce Politika, Nobel Kitap Dağıtım, Ankara (Genişletilmiş Yeni Baskı)

(2001)       Küreselleşme Sürecinde Finansal Krizler ve Finansal Regülasyon, 2001, İTO Yayınları, (Turan Yay ve E.Yılmaz'la ortak çalışma)

(2000)       İktisat Yazıları, 2000, İstanbul:Beta (Turan Yay’la ortak çalışma)

B. ARTICLES IN ENGLISH

(2017) "Globalization and Welfare State", Quality & Quantity, March, (with T. Aksoy) (SSCI) 

(2016) "Globalization, Economic Freedom and Wage Inequality: A PAnel Data Analysis", Panoeconomicus, 63(5):581-601. (with H. Tastan and A. Oktayer) (SSCI)
(2009)      "The Intersectoral Linkage Effects in Turkish Economy:An Application of Static Leontief Model", Panoeconomicus, 2009, 56(3), 301-326 (with S. Keçeli) (SSCI)

(2006)          " The Economical and Financial Structure of Turkish Republic: A New Period (1950-1960)", A Cultural Atlas of The Turkish World, Republic of Turkey 1, Turkish Cultural Service Foundation, İstanbul

(2002)        "The Impact of Budget Deficits on Output and Inflation in Turkey During the Period  1967-1999", Yapı Kredi Economic Review, 2002, December, 13(2), 55-67 (with T. Yay and H.Tastan) (JEL Index)

(2001) "The Interrelationship Between Economic Development and Political Development", Yapı Kredi Economic Review, 2001 June, 12(1), 3-19 (JEL Index)

(2001)        "Financial Regulation in the Context of Financial Crises", N. DELENER ve C. CHAO (Edts.): Economies and Business in Transition: Facilitating Competitiveness and Change in the Global Environment, Proceedings, Global Business and Technology Association, 2001, USA, 967-973 (with T. Yay and E. Yılmaz)

(2001)        "Financial Regulation and Financial Crises", Yapı Kredi Economic Review, 2001, December, 12(2), 3-20,  (with T. Yay and E. Yılmaz)

C. KİTAP-ANSİKLOPEDİ BÖLÜMÜ

(2012) "The Structure and Regulation of Turkish Banking System:2000-2010", T. Çetin and F. Oğuz (edts.): Regulation and Competition in the Turkish Banking and Financial Markets, NY:Nova Science Publishers, Inc., pp. 49-92 (with T.Yay)

(2009)      "Küreselleşme ve Para Politikası", Küreselleşme Piyasa ve Devlet, Cilt 2, 2. Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansında Sunulan Bildiriler Kitabı, 24-25 Eylül 2009, İzmir, 37-46

(2006)       "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İktisadi ve Mali Yapısı: Yeni Dönem (1950-1960)", Türk Dünyası Kültür Atlası : Türkiye Cumhuriyeti 1, 2006, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, istanbul, 302-317

(2003)          “Büyümenin Determinantları”, İktisat'ın Dama Taşları III, 2003, İktisat Fak. Mezunlar Cemiyeti Yayını, İstanbul, 220-235

(2002)          “1990’lı Yıllarda Finansal Krizler”, İktisat'ın Dama Taşları II, 2002, İktisat Fak. Mezunlar Cemiyeti Yayını, İstanbul, 220-235

(2002)       “Türkiye ve Meksika’da İstikrar Programlarının Karşılaştırılması”, A.A.Dikmen (ed.): Küreselleşme Emek Süreçleri ve Yapısal Uyum (7. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi), Türk Sosyal Bilimler Derneği, Ankara 2002, 167-215

(2001)       "Monetarizm ve Milton Friedman" İktisat’ın Dama Taşları I, 2001, İktisat  Fak. Mezunlar Cemiyeti Yayını, İstanbul, 130-139

(1996)             "Yeni Klasik İktisat Okulu", Para ve Finans Ansiklopedisi, İstanbul, 1996, 3.Cilt

D. MAKALE

(2009): "Küreselleşme ve Para Politikası", Ekonomi Bilimleri Dergisi, SOBİAD, 1(1), 29-38

(2008): "Türkiye Enflasyon Hedeflemeyi Öğrenemedi", Radikal 2, 11 Mayıs  2008

(2008): "İkiz Açıklar Olgusu: Frekans Alanında Nedensellik Yaklaşımı", İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Ekim, 37, 87-111(H. Taştan'la Ortak Çalışma)

(2006)       “Para Politikası Stratejileri ve Enflasyon Hedeflemesi”, İktisat Dergisi, Şubat-Mart, Sayı 470-471, 3-17

(2004)       "Finansal Krizler, Finansal Regülasyon ve Türkiye", İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Mart, 30, 101-130 (T.Yay ve E.Yılmaz’la ortak çalışma)

(2002)       "Chicago Okulu, M. Friedman ve Monetarizm", Liberal Düşünce Dergisi, Yıl 6, Sayı 24, 196-207

(2002)       "İktisadi Gelişme ve Demokrasi İlişkisi Üzerine Bir Sınama", İktisat Fakültesi Mecmuası, 52(1), 27-54

(2001)      "Enflasyonu Düşürme Politikalarının Maliyetleri: Teori, Uygulama ve Türkiye", İktisat İşletme ve Finans, 16(184), 66-83

(2001)    "Yirminci Yüzyılda Yerleşik İktisat", Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Mart, 1(3), 5-23 (T. Yay'la ortak çalışma)

(2001)       "1990'lı Yıllardaki Finansal Krizler ve Türkiye Krizi", Yeni Türkiye Ekonomik Kriz Özel Sayısı, Yıl: 7 Sayı: 42, Cilt 2, 1234-1249

(2001)       "İstikrar Programı ve Ekonominin Sorunları: Mali Sektör", 26. İktisatçılar Haftası, 25-28 Nisan, İktisat Dergisi, Mayıs-Haziran, Sayı:413-414

(2001)       "Krize Karşı Başarı İçin", Radikal, 2001, 22. Mart

(2001)       "M. Friedman-R.Friedman, "İktisadi Düşünce Dalgaları:Toplumsal Yaşamın ve Düşüncenin Dönüşümü" (Çeviri) Yeni Türkiye Ekonomik Kriz Özel Sayısı, 2001, Yıl:7 Sayı:42, Cilt 2, 1278-1285  (İktisat Yazıları’nın 7. Bölümünün tekrar basımı)

(2001)     "J.Robinson. "İktisat Teorisinin İkinci Krizi", (Çeviri), Yeni Türkiye Ekonomik Kriz Özel Sayısı, 2001, Yıl:7 Sayı:42, Cilt 2, .1286-1294  (İktisat Yazıları’nın 11. Bölümünün tekrar basımı)

(2000)     "Enflasyonun Refah Maliyetleri Üzerine Teorik Bir Değerlendirme", İktisat İşletme ve Finans, 15(175), 36-54

(1994)    ''1945-1960 Dönemindeki Tarımsal Gelişimin Değerlendirilmesi'', Sosyal Bilimler Dergisi, I (2), 62-75

(1993)       ''İngiltere Ekonomisinde Thatcher Deneyimi'', İktisat Dergisi, 337, 17-31

(1993)       ''Toplumsal Yaşamın ve Düşüncenin Dönüşümü'', (M. Friedman ve R. Friedman)(Çeviri), Yaklaşım, 2, 60-66
 
(1993)     ''Yeni Schumpeterci Büyüme ve Konjonktür Modelleri'', Uludağ Üniversitesi İktisat ve İdari Bilimler Dergisi, XIV(1-2)

(1991)    ''Keynesgil Monetarist Tartışmasında Maliye Politikasının Rolü:Crowding-Out Etkisi'', Katılım Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (I-II), 113-125 (Turan Yay’la ortak çalışma)

(1991)    ''İktisat Teorisinin İkinci Krizi'',  (Çeviri), Uludağ Üniversitesi İktisat ve İdari Bilimler Dergisi, XII, (1-2), 197-208

(1989)     ''Yeni Klasik Makro-İktisat Okulu'', İktisat Dergisi, Mart, 292, 31-43

(1989)     ''J. K. Galbraith ile M. Friedman'da Piyasa, Devlet ve Kamu Politikaları'' Maliye Yazıları, 17-18, 45-59 (Turan Yay'la ortak çalışma)

(1989)    ''Kapitalizme Sosyal Demokrat Bir Bakış'', Uludağ Üniversitesi İktisat ve İdari Bilimler Dergisi, X(1-2), 139-144
 
(1987)     ''Milton Friedman'ın 'Pozitif İktisat Metodolojisi' Üzerine'', Uludağ Üniversitesi İktisat ve İdari  Bilimler Dergisi, VIII (1-2), 23-29

(1985)     ''Osmanlı İmparatorluğunda 16. Yüzyıl Enflasyonu'', Uludağ Üniversitesi İktisat ve İdari Bilimler Dergisi, VI (1), 37-50

E. TEBLİĞLER

Uluslararası

(2017) "Impact of Joseph A. Schumpeter on Recent Developments in Economic Theory", International Atlantic Economic Society, 83rd International Atlantic Economic Conference, 22-25 March, Berlin, Germany.

(2016) "Joseph A. Schumpeter and Neo-Schumpeterian Paradigm on the Dynamics of Capitalism: Entrepreneur, Innovation, Growth and Trade", International Congress of Management, Economy and Policy, 26-27 November, Istanbul, Turkey.

(2016) "Globalization and Welfare State", 2nd International Conference on Social Sciences, Yildiz Technical University, 2-4 June, Istanbul, Turkey.

(2016) "Do Institutions Matter for Entrepreneurship?", International Atlantic Economic Society, 81st Atlantic Economic Conference, 16-19 March 2016, Lisbon,Portugal (co-authored with T. Yay and T. Aksoy).

(2012) "Globalization, Economic Freedom and Inequality: What Can We Learn form Composite Indices?", International Atlantic Economic Society, 73rd International Atlantic Economic Conference, Istanbul, Turkey, 28-31 March 2012  (with H. Tastan and A.Oktayer)

(2006) "Türkiye ve Gelişmekte Olan Ülkelerde İkiz Açıklar Olgusu", Uluslararası Ekonomi Kongresi, Türkiye Ekonomi Kurumu, 11-13 Eylül 2006, Sheraton, Ankara (with H.Tastan)

(2001) "Financial Regulation in the Context of Financial Crises", N. DELENER ve C. CHAO (Edts.): Economies and Business in Transition: Facilitating Competitiveness and Change in the Global Environment, Proceedings, Global Business and Technology Association, International Conference, 2001, July, 11-15, İstanbul (with Turan Yay and E. Yılmaz)

(2001)   "Chicago Okulu, M. Friedman ve Monetarizm", II. Uluslararası Liberal İktisatçılar Kongresi, Liberal Düşünce Topluluğu ve Friedrich Naumann Vakfı, 20-23 Nisan 2001,  Kapadokya

(2001)"Finansal Krizlerden Kaçınmak: Finansal Regülasyon", ODTÜ V. Uluslararası Ekonomi Kongresi, Ankara, 2001, 10-13 Eylül, (T.Yay ve E. Yılmaz'la ortak çalışma)

(1999) "İktisadi Gelişme ve Demokrasi İlişkisi", ODTÜ III. Uluslararası Ekonomi Kongresi, 1999, 8-11 Eylül, Ankara

Ulusal

(2009) "Küreselleşme ve Para Politikası", 2. Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı  24-25 Eylül 2009, İzmir.

(2001) "İstikrar Programı ve Ekonominin Sorunları:Mali Sektör", 26. İktisatçılar Haftası, 2001,25-28 Nisan (İktisat Dergisi, Mayıs-Haziran, Sayı:413-414'de yayınlanmıştır)

(2001) "Türkiye'de İstikrar Politikaları ve Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı'nın Meksika Deneyimi ile Karşılaştırılması", Türk Sosyal Bilimler Derneği, 7. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 2001, 21-23 Kasım, ODTÜ-Ankara

(1999) "Yirminci Yüzyılda İktisadi Düşünce Akımları Üzerine Bir Değerlendirme", Türk Sosyal Bilimler Derneği, 6. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, 17-19 Kasım 1999


 Serbest Piyasa Ekonomisi Cokuyor mu?

Guncel EkonomiSERBEST PİYASA EKONOMİSİ ÇÖKÜYOR MU?Bilindiği gibi, Odatv.com olarak Serbest Piyasa Ekonomisi’nin durumunu, tartışmaya açtık.
Bu nedenle dünya piyasalarında yaşanan ekonomik dalgalanmaların akibetini, Kapitalizmin gidişatını uzmanlara sorduk.

Bu konuda görüş aldığımız isimlerden biri de Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülsün Gürkan Yay.

Bakın Gülsün Gürkan Yay, Serbest Piyasa Ekonomisine İlişkin Odatv.com 'a neler anlattı:

Telefon Röportajını  Odatv.com sayfasında sesli olarak da dinleyebilirsinizGönderen: gulsunyay Tarih: 27.06.2008 Saat: 06:45 (4252 okuma)
(Devamı... | 3521 byte kaldı | Puan: 1)

 Turkiye Enflasyon Hedeflemeyi Ogrenemedi

Guncel Ekonomi

Enflasyonu kısa dönem için önemsemeyelim yaklaşımı, süreci hızla geriye döndürür. Bu da, orta/uzun dönemde daha yüksek enflasyon ve işsizliği geri getirir. Altı yıl boşa gider. Turgut Özal’ın ikinci döneminde de bu yaşanmıştı.

GÜLSÜN GÜRKAN YAY, Radikal 2 Eki, 11.5.2008  


Gönderen: gulsunyay Tarih: 16.05.2008 Saat: 13:08 (3462 okuma)
(Devamı... | 9701 byte kaldı | yorumlar? | Puan: 4)

 Kitap-Aspd. Bolumu: Yeni Klasik Makroiktisat

Kitap ve Ansiklopedi"Yeni Klasik İktisat Okulu", Para ve Finans Ansiklopedisi, İstanbul, 1996, 3.Cilt,

Gönderen: gulsunyay Tarih: 16.09.2006 Saat: 07:05 (35144 okuma)
(Devamı... | 26670 byte kaldı | yorumlar? | Kitap-Aspd. Bolumu | Puan: 4.33)

 Krize Karsi Basari Icin

Guncel EkonomiRadikal,22 Mart 2001

Krize karşı başarı için

IMF destekli programlarda başarıyı yakalayan az sayıda ülkenin ortak noktaları şudur: Yoğun dış yardım, tüm taahhütlerine harfiyen uymaları, toplumsal destek ve istikrarlı finans sektörü.
Doç. Dr. GÜLSÜN GÜRKAN YAY

Gönderen: gulsunyay Tarih: 18.06.2006 Saat: 14:46 (3282 okuma)
(Devamı... | 9581 byte kaldı | Puan: 0)

 Sıcak Para Hormonlu Büyüme

Guncel Ekonomi'Sıcak para geldikçe büyüme hormonlandı'

İktisatçılar arasında son günlerin en önemli tartışması büyüme oldu. Moda deyimle, büyümenin 'hormonlu mu hormonsuz mu olduğu' tartışılıyor. Milliyet Busıness, bu konuyu Türkiye'nin önde gelen kadın iktisatçılarına sordu. Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr Gülten Kazgan, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Gülsün Yay ve Prof. Dr Meryem Koray, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Türkel Minibaş ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sumru Altuğ, yaptıkları tartışmada, konuyu birçok yönden ele aldılar. Prof. Yay, 'Cari açık büyük belki ama iyi bir yanı da var. İhracatı daraltmadı ve büyümeyi tetikledi' derken, diğer tartışmacılar, cari açığı genel olarak bir 'risk' unsuru olarak ele aldılar ve büyümede sıcak para etkisine dikkat çektiler


TARIK YILMAZ
19 Nisan 2005
Milliyet Business
Gönderen: gulsunyay Tarih: 07.06.2006 Saat: 06:14 (6695 okuma)
(Devamı... | 35182 byte kaldı | Puan: 4.5)


     KİTAPLARİM
PARA VE FİNANS:Teori - Politika,
2012, İstanbul Bilgi Ü. Yayınları

Para ve Finans

***********************
İKTİSAT YAZILARI: 
Metodoloji-Düşünce-Politika
2007, Ankara, Nobel

İktisat Yazıları / Turan Yay , Gülsün Gürkan Yay

*********************
İKTİSAT YAZILARI:
Metodoloji-Düşünce-
Politika, Beta, İstanbul,
2000, (1. Baskı)


**********************
KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE
FİNANSAL KRİZLER VE
FİNANSAL DÜZENLEMELER
İTO, İstanbul, 20
     ÖĞRENCİLERE OKUMA ÖNERİLERİ

Turan Yay-
Gülsün Gürkan Yay
İktisat Yazıları:
Metodoloji-Düşünce-Politika
Nobel Yayın DağıtımDaniel W. Drezner
The System Worked
Oxford University Press

Timothy K. Kuhner
Capitalism versus Democracy
Stanford Law Books

Alan S. Blinder
After the Music Stopped
Penguin Books

Thomas Pıketty
Yirmibirinci Yüzyılda Kapital
Türkiye İş Bankası

Daron Acemoğlu &
James A. Robinson
Ulusların Çöküşü
Doğan Kitap

Richard A. Posner,
Kapitalizmin Çöküşü
Bizim Kitaplar

Roger E. Backhouse &
Badley W. Bateman
Keynes
Dost

Hakan Kapucu (edts)
Politik İktisat ve Adam Smith
Yön Yayınları

Dani Rodrik,
Akıllı Küreselleşme,
Efil

Dani Rodrik,
Tek Ekonomi, Çok Recete:
Küreselleşme, Kurumlar
ve Ekonomik Büyüme,
Eflatun

Anthony Giddens,
Üçüncü Yol
Birey Yayıncılık

Giovanni Arrighi
Adam Smith Pekin'de
Yordam Kitap

Anthony Giddens,,
Sağ ve Solun Ötesinde
Metis

John Gray
Liberalizmin İki Yüzü
Dost Kitapevi

John Gray
Sahte Şafak
Om yayınevi

Karl Popper
Bitmeyen Arayış
Plato yayınları

Karl Popper
Açık Toplum ve Düşmanları
Remzi Kitapevi

Amartya Sen
Özgürlükle Kalkınma

Atilla Yayla
Liberalizm
Plato Yayıncılık

John Rawls
Siyasal Liberalizm
Bilgi Ün. Yayınları

John Rawls
Halkların Yasası
Bilgi Üniversitesi Yayınları

Samuel P. Huntington
Medeniyetler Çatışması
Okuyan Us Yayınları

Ayn Rand
Kapitalizm Bilinmeyen İdeal
Plato Yayınları

David Gordon
İktisadi Mantığa Giriş
Liberte Yayınları

Thomas L.Friedman
Küreselleşmenin Geleceği:
Lexus ve Zeytin Ağacı

Boyner Yayınları

Thomas L. Friedman
Dünya Düzdür
Boyner Yayınları

C.P. Kindleberger
Cinnet, Panik ve Çöküş
Scala Yayıncılık

Micheal Hard-Antonio Negri
İmparatorluk
Ayrıntı Yayınları

Micheal Hard-Antonio Negri
Dionysos''un Emeği:
Devlet Biçiminin Eleştirisi
İletişim Yayınevi
Web site powered by PHP-Nuke

All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2005 by me.
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Sayfa Üretimi: 0.03 Saniye